Finanční rok 2016 skupiny Thimm

Northeim, 08. května 2017

Rekordními investicemi pro úspěšnou budoucnost: Skupina THIMM 2016

Northeim, 08. května 2017 – V hospodářském roce 2016, který se vyznačoval pokrokovými investicemi, vykázala skupina THIMM mírný růst a zvýšila svůj obrat o 1,8 procenta na 568 milionů eur. Celkem podnik zainvestoval 62 milionů eur. Operativní výsledek EBITDAR byl ve výši 52 milionů eur a tvořil 9,2 procenta obratu. To odpovídá zvýšení o 4,0 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Podíl vlastního kapitálu zůstává s 42,2 procenty stále slušný (loňský rok: 43,2 procenta). Počet zaměstnanců zůstal na úrovni předchozího roku: K 31.12.2016 skupina THIMM zaměstnávala 3 067 zaměstnanců, z nich 124 učňů v 8 oborech a jednom duálním studijním programu.

Rekordní investice: Nový závod na výrobu vlnité lepenky a technologie digitálního předtisku rolí V uplynulém roce skupina THIMM investovala rozsáhlý investiční balík ve výši 62 milionů eur (11 procent obratu). Podstatnou část investice spolkl nový závod na výrobu vlnité lepenky Holledau v bavorském Wolznachu (D). Začátkem roku 2017 zde byla zahájena sériová výroba. Pobočka patří k nejmodernějším závodům na výrobu vlnité lepenky v Evropě a ideálně doplňuje síť výrobních závodů podniku. Skupina THIMM dále investovala prostřednictvím jedinečného digitálního stroje pro předtisk rolí na pobočce v Ilsenburgu (D) do tiskové technologie budoucnosti. Zákazníkům z průmyslu vlnité lepenky a značkového zboží tato technologie otevírá zcela nové možnosti na Point of Sale pro potisk obalů a displejů.

Skupina THIMM dále pokračovala v budování svých závodů na výrobu speciálních obalů a obalů z multimateriálů otevřených v loňském roce v německém Germersheimu a mexické Pueble. Rozšiřováním plochy, pořizováním nových zpracovatelských strojů, optimalizací procesů a opatřeními ke zvýšení efektivity se dále rozvíjejí a modernizují i stávající pobočky. Celkem skupina THIMM proinvestovala za posledních pět let téměř 180 milionů eur.

Informační grafika Thimm Group 2016

Hospodářský vývoj na všeobecné úrovni konjunktury

„Nárůstem obratu o 1,8 procenta jsme ve srovnání s průmyslovým odvětvím výroby vlnité lepenky (v Německu nárůst o 1,0 %) dokázali růst opět nadprůměrně. Celkově jsme se vyvíjeli v souladu s celkovou konjunkturální situací v Německu a Evropské unii,“ shrnuje Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM, vývoj v hospodářském roce 2016. „S ohledem na náš rozsáhlý balík investic a komplexní konkurenční prostředí je pro nás výsledek uspokojivý, ale zůstal za našimi ctižádostivými očekáváními. Stále je naším cílem vytvářet procentuální operativní zisk dlouhodobě ve dvouciferné výši.“

Výhled: Jednat aktivně, využívat změny

Pro tento rok plánuje skupina THIMM růst obratu o více než pět procent na zhruba 600 milionů eur. Tento plán je založen na stabilních prognózách z ekonomiky a oboru společně s očekávanými úspěšnými efekty investic a vývoje organizace. Pozitivní roli sehrají právě další kapacity vzniklé v závodě Holledau a nové výrobní technologie, jako je digitální tiskový stroj. Současně v tomto roce zatíží výsledek aktuální zvýšení cen surového papíru pro výrobu vlnité lepenky. Podnik při tom vychází z operativního výsledku na loňské úrovni.

M. Schliep dále říká: „Po několika letech s nadprůměrnými investicemi, silným růstem a pokračováním různých optimalizačních projektů se v roce 2017 soustředíme na úplnou realizaci těchto opatření. S cílem podnik dále kontinuálně rozvíjet budeme jednat agilně, dynamicky se přizpůsobovat a v rámci celé skupiny lépe využívat potenciály, které se nám nabízejí. Především to znamená otevřenost ke změnám a novým technologiím. Tak vytvoříme udržitelný základ, abychom mohli i nadále na trhu působit jako úspěšný rodinný podnik.“

  Digitální tiskový stroj

  Digitální tiskový stroj

  Unternehmenszentrale in Northeim

  Sídlo společnosti Northeim

  Umístění v Holledau

  Závod Holledau

  Mathias Schliep

  Mathias Schliep

  Kornelius Thimm

  Kornelius Thimm

  Jens Fokuhl

  Jens Fokuhl

  Vedení společnosti Thimm Group

  Správní rada Thimm

O společnosti THIMM

Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem obalových řešení a distribuce zboží. Portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, hodnotné prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb týkající se obalového segmentu v rámci dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců v 20 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu téměř 570 milionů eur.

V České republice skupina THIMM svůj obrat v loňském roce navýšila o 2,5 procenta na celkem 61,2 milionu eur (2015: 59,7 milionu eur). Obchody českých společností THIMM Packaging a THIMM Packaging Systems se na celkovém obratu skupiny THIMM podílely 10,8 procent, čímž významně přispěly k rozvoji skupiny. K 31.12.2016 bylo v závodech ve Všetatech a v Chotětově zaměstnáno celkem 375 zaměstnanců.

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 66.69 KB
Stáhnout PDF
PDF 1.91 MB
Digitální tiskový stroj
JPG - 300 dpi 1.92 MB
Digitální tiskový stroj
JPG - 72 dpi 98.12 KB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 293.70 KB
Umístění v Holledau
JPG - 300 dpi 3.87 MB
Umístění v Holledau
JPG - 72 dpi 70.99 KB
Kornelius Thimm
JPG - 300 dpi 765.34 KB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 5.44 MB
Jens Fokuhl
JPG - 300 dpi 629.61 KB
Vedení společnosti Thimm Group
JPG - 300 dpi 1.07 MB

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Ingrid Völkening

Ingrid Völkening
Leiterin Markenkommunikation
+49 5551 703 305
ingrid.voelkening@thimm.de