Ekoznačka

Ekologická udržitelnost na první pohled

Zviditelnění ekologické udržitelnosti pomocí ekoznaček

V současné době existuje téměř pro všechna odvětví a výrobky téměř nepřehledné množství ekopečetí a ekoznaček. Ne všechny jsou ověřeny certifikovanými organizacemi. Některé z nich vznikly kreativně a nezaručují žádné ekologické vlastnosti surovin, materiálu nebo recyklace. 

V závislosti na použitém materiálu můžeme pro naše řešení doložit oficiálně uznávané a prostřednictvím příslušných organizací zkontrolované vlastnosti. Všechny ekoznačky, které používáme, jsou celosvětově zavedené.

Poradíme vám, která ekoznačka je pro vaše řešení nejvhodnější.

Odlište své výrobky na trhu a zviditelněte ekologickou udržitelnost.

Nechte si poradit

Naše používané ekoznačky

Symbol recyklace (Möbiova páska)

 • Symbolizuje recyklovatelnost výrobku.
 • Symbol recyklace je známá, zavedená a často používaná ekoznačka.
 • Je to dobrovolné značení. Tato ekoznačka není spojena s určitou kvalitou produktu.

Recyklační kód PAP 20

 • Tato ekoznačka udává, ze kterých materiálů je obal produktu vyroben.
 • Tato značka usnadňuje recyklaci. Koncoví spotřebitelé mohou rychle identifikovat příslušný materiál a správně ho tak třídit.
 • Kód PAP 20 se v ekoznačení používá pro vlnitou lepenku (německý zákon o obalech).

Značka RESY

 • Symbolizuje celkovou likvidaci a recyklaci materiálů z přepravních obalů a přebalů z papíru a lepenky.
 • Tím jsou splněny požadavky zákona o obalech na přepravní obaly.
 • Pro použití této ekoznačky jsou nutná uživatelská oprávnění. Ta společnost THIMM má a symbol RESY se na obalech aplikuje vždy v kombinaci s vlastním identifikačním číslem.

FSC®

 • Tato ekoznačka je mezi spotřebiteli velmi známá a oblíbená a označuje produkty z trvale udržitelného obhospodařování lesů. Pouze certifikované společnosti mohou označovat své koncové výrobky z materiálů FSC® příslušnou značkou.
 • Ekoznačka FSC® Mix se používá pro obaly, které jsou vyrobeny jak z materiálů z lesů s certifikací FSC® a/nebo z recyklovaných materiálů, tak z materiálů z kontrolovaných zdrojů.
 • Při výrobě vlnité lepenky používáme papíry s certifikací FSC®.

Náš symbol zelené elektřiny

 • Pro výrobu našich výrobků THIMM v Německu se používá certifikovaná zelená elektřina.
 • Rádi vám poskytneme náš vlastní symbol zelené elektřiny, který můžete použít na vašich obalech nebo prodejních stojanech.
 • S touto ekoznačkou na první pohled ukážete, že kladete důraz na používání obnovitelných energií.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz