Znak ekologiczny

Zrównoważony rozwój w skrócie

Znak ekologiczny dokumentujący zrównoważony rozwój

Obecnie niemal dla wszystkich branż i produktów istnieje prawie nieprzebrana liczba oznakowań ekologicznych. Nie wszystkie zostały zatwierdzone przez certyfikowane organizacje. Niektóre z nich zostały wykreowane bez gwarancji ekologicznych właściwości użytych surowców, materiałów czy też procedur recyklingowych. 

W przypadku naszych rozwiązań możemy udokumentować oficjalnie uznane i zweryfikowane przez niezależne organizacje właściwości w zależności od zastosowanych materiałów. Wszystkie stosowane przez nas znaki ekologiczne są uznawane na całym świecie.

Nasi eksperci chętnie doradzą, który znak ekologiczny nadaje się najlepiej dla danego rozwiązania.

Wyóżnij swoje produkty na rynku i podkreśl znaczenie zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z konsultantem

Stosowane przez nas znaki ekologiczne

Symbol recyklingu (wstęga Möbiusa)

 • Symbolizuje możliwość odzysku produktu.
 • Symbol recyklingu jest znanym, uznanym i często stosowanym znakiem ekologicznym.
 • Jest to dobrowolne oznakowanie. Ten znak ekologiczny nie jest związany z określoną jakością produktu.

Kod recyklingu PAP 20

 • Ten znak ekologiczny informuje, z jakich materiałów składa się opakowanie produktu.
 • Znak ten ułatwia recykling. Użytkownicy końcowi mogą szybko zidentyfikować dany materiał i odpowiednio posortować.
 • Kod PAP 20  w znaku ekologicznym oznacza materiał – tekturę falistą (ustawa dotycząca opakowań).

Znak RESY

 • Symbolizuje kompleksową utylizację i recykling opakowań transportowych i zewnętrznych z papieru i tektury.
 • Tym samym spełnione są wymagania niemieckiej ustawy o opakowaniach transportowych.
 • Korzystanie z tego znaku ekologicznego wymaga uprawnień do użytkowania. Są one w posiadaniu THIMM, a znak RESY jest zawsze umieszczany na opakowaniach wspólnie z własnym numerem identyfikacyjnym.

FSC®

 • Ten znak ekologiczny jest bardzo znany i popularny wśród konsumentów i oznacza produkty pochodzące z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Tylko certyfikowane firmy mogą umieszczać na swoich produktach końcowych wykonanych z materiałów FSC® odpowiednie oznakowanie.
 • Znak ekologiczny FSC® Mix jest stosowany do opakowań, które są wykonane zarówno z materiałów pozyskiwanych z lasów z certyfikatem FSC® i/lub materiałów recyklingowych, jak i materiałów pochodzących z kontrolowanych źródeł.
 • Do produkcji tektury falistej używamy papieru z certyfikatem FSC®.

Nasz znak zielonej energii

 • Do produkcji wyrobów THIMM w Niemczech stosuje się certyfikowaną zieloną energię.
 • Chętnie udostępnimy Ci nasz własny znak zielonej energii do wykorzystania na Twoich opakowaniach lub ekspozytorach.
 • Ten znak ekologiczny od razu pokazuje, że przykładasz dużą wagę do wykorzystania energii odnawialnej.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl