Biuletyn prasowy na rok 2023

Rok podatkowy 2022

Northeim, 3 kwietnia 2023 r.

Grupa Thimm znacznie zwiększa obroty w 2022 roku, budując tym samym fundament pod długoterminowy sukces

  • Klient w centrum uwagi: skuteczne ukierunkowanie na branżę dóbr konsumpcyjnych i e-commerce
  • Wizja cyfryzacji: Internet of Packs wznosi cyfryzację łańcucha dostaw na wyższy poziom 
  • Zrównoważony rozwój: rozważne przygotowanie na przyszłość


Northeim, 3 kwietnia 2023 r. – Grupa Thimm pomyślnie zakończyła rok gospodarczy 2022. Obroty wzrosły do 723 milionów euro, a EBITDAR do 105 milionów euro. Ze względu na sprzedaż obszaru Thimm Packaging Systems liczba pracowników spadła do łącznie 2425 osób, przy czym 103 spośród nich to stażyści. Kapitał własny wzrósł do 46%, co dla rodzinnego przedsiębiorstwa Thimm stanowi solidny fundament na przyszłość. 
Kornelius Thimm, CEO Grupy Thimm, podkreśla: „Pomimo ekstremalnych wzrostów cen wykorzystywanych przez nas surowców i dużej niepewności na rynkach zbytu ogólnie udało nam się w znacznym stopniu poprawić wyniki naszej firmy. Sprzedaż naszego obszaru opakowań przemysłowych i związane z tym skupienie się na klientach z sektora dóbr konsumpcyjnych przyniosło dobre rezultaty w minionym roku obrotowym. Tworzy to solidną podstawę do realizacji zapowiedzianego w ubiegłym roku programu inwestycyjnego. Dzięki zaplanowanym inwestycjom rzędu 400 milionów euro stwarzamy warunki do pomyślnego wdrożenia naszej strategii rozwoju THIMM 2030”. 1 lipca 2022 roku Kornelius Thimm zastąpił wieloletniego dyrektora generalnego Mathiasa Schliepa na stanowisku CEO Grupy Thimm w ramach zmiany pokoleniowej.

Pełna koncentracja na branży dóbr konsumpcyjnych 
„Od lat obserwujemy ogromny popyt na innowacyjne i ekologiczne rozwiązania opakowaniowe, zwłaszcza dla towarów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz na opakowania wysyłkowe dla handlu internetowego. Właśnie w tym się specjalizujemy, dlatego w ubiegłym roku konsekwentnie przygotowywaliśmy nasze przedsiębiorstwo na dalszy rozwój w tym zakresie”, wyjaśnia Kornelius Thimm. W ramach tego ukierunkowania Grupa Thimm w lipcu 2022 roku sprzedała obszar opakowań przemysłowych Thimm Packaging Systems japońskiej Grupie Rengo. Ten obszar działalności obejmował 1075 pracowników w 8 zakładach w Niemczech i Czechach. 

Po tym, jak w ubiegłych latach skutki pandemii koronawirusa silnie wpłynęły na branżę tektury falistej, w 2022 roku atak Rosji na Ukrainę doprowadził do kolejnych poważnych problemów na rynku. Do znacznych wzrostów cen doszło zwłaszcza w sektorze energetycznym oraz w przypadku najważniejszego surowca na tekturę falistą, jakim jest surowy papier. Podniesienie cen produktów, które stało się konieczne w celu kompensacji tych kosztów, doprowadziło do znacznego wzrostu obrotów w obszarze Thimm pack’n’display. Jednak ze względu na rosnącą inflację i związaną z nią powściągliwość konsumentów do zakupów sprzedaż w tym obszarze biznesowym spadła analogicznie do sprzedaży w całej branży tektury falistej. 

Konsekwentna koncentracja Grupy Thimm na technologii druku cyfrowego doprowadziła w Christiansen Print do wzrostu sprzedaży w zakresie druku cyfrowego o około 12%. Do tego pozytywnego trendu przyczyniło się również wypracowanie nowych obszarów zastosowań. 

Kompleksowe inwestycje w wymagających warunkach rynkowych
Niezależnie od napiętej sytuacji na rynku, firma Thimm rozpoczęła w ubiegłym roku realizację swojego pakietu inwestycyjnego. Grupa zainwestowała w 2022 roku łącznie około 33 miliony euro w masową rozbudowę wszystkich zakładów oraz cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych. Na przykład w czeskiej fabryce tektury falistej w Všetaty zainstalowano nową składarko-sklejarkę za trzy miliony euro, za pomocą której można w pełni automatycznie składać i sklejać ekologiczne opakowania z tektury falistej. O nową składarko-sklejarkę o wartości ponad czterech milionów euro uzupełniono również centrum sklejania opakowań w Wörrstadt. Dzięki tej inwestycji zakład będzie rozwijał swoje specjalistyczne kompetencje w branży dóbr konsumpcyjnych. Ponadto w Northeim Grupa Thimm uruchomiła linię produkcyjną o wartości pięciu milionów euro, która wyznacza nowe standardy jakości w zakresie obróbki tektury falistej. Producent opakowań Thimm zainicjował również inwestycję w wysokości 20 milionów euro w nową maszynę do druku cyfrowego marki HP, która ma zostać zainstalowana w zakładzie w Alzey i uruchomiona w pierwszym kwartale 2024 roku. 

Wizja cyfryzacji Internet of Packs
Firma Thimm konsekwentnie stawia na cyfryzację, o czym świadczy zakup drugiej cyfrowej maszyny rolowej. HP PageWide T1195i Press jest jeszcze bardziej zaawansowaną wersją maszyny dostępnej w zakładzie w Ilsenburgu. W ten sposób Thimm reaguje na wymagania klientów: „Naszym celem jest: wyeliminowanie czasu przygotowania do produkcji opakowań i ekspozytorów, wyeliminowanie minimalnych wielkości zamówień, wyeliminowanie dodatkowych kosztów w łańcuchu dostaw i to wszystko w ramach zrównoważonego procesu produkcyjnego”, wyjaśnia Kornelius Thimm, postrzegając rozbudowę preprintu jako wyróżnik wśród konkurencyjnych firm: „Dodatkowa zdolność produkcyjna nowej maszyny do druku cyfrowego umożliwia znaczną redukcję druku bezpośredniego na naszych maszynach do dalszej obróbki, a tym samym przyspieszenie pracy i podniesienie produktywności. Ponadto instalacja drugiej maszyny jest decydującym krokiem ku naszej strategii cyfryzacji: w ten sposób przyspieszamy wizję cyfryzacji całego łańcucha dostaw, nie tylko w branży opakowań”. Wizją naszej firmy jest Internet of Packs – czyli stworzenie sieci maszyn lub przedmiotów w ramach systemu zarządzania opakowaniami, analogicznie do Internetu rzeczy. Dzięki nowej maszynie do druku cyfrowego firma coraz bardziej zbliża się do realizacji tej wizji.
 
Przygotowanie na przyszłość dzięki zrównoważonemu rozwojowi 
Oprócz cyfryzacji w centrum uwagi producenta opakowań Thimm nadal znajduje się zrównoważony rozwój. Jak wyjaśnia Kornelius Thimm: „Jako świadome swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwo rodzinne dbamy o społeczeństwo i środowisko. To sprawia, że prowadzenie działalności w rozważny sposób i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też wyznaczyliśmy sobie długoterminowy cel w postaci produkcji o zerowej emisji netto i obecnie pracujemy nad planem jego realizacji”. Thimm stawia przy tym na inicjatywę Science Based Targets, która wskazuje sprawdzone metody redukcji emisji i wyznacza cele zerowej emisji netto indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami klimatologii. „Skupiamy się na działaniach, które umożliwiają produkcję o zerowej emisji netto. W związku z tym na dachu zakładu w miejscowości Sibiu w Rumunii pod koniec 2022 roku zainstalowaliśmy instalację fotowoltaiczną. W ten sposób zbieramy doświadczenia w zakresie alternatywnych źródeł energii, które moglibyśmy wykorzystać do produkcji tektury falistej – także z myślą o przyszłych inwestycjach”. Przejrzysty przegląd wszystkich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem można znaleźć w aktualizacji wskaźników firmy, które zostały opublikowane w marcu 2023 roku.
Mimo ciągłych wyzwań Kornelius Thimm zapewnia: „Jesteśmy świadomi napiętej sytuacji na rynku i nastawiamy się na dalsze niepewne warunki w zakresie zbytu i kosztów w 2023 roku. Mimo to wychodzimy z założenia, że nasze wyniki pozostaną stabilne. Nasze rodzinne przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze przygotowane: mamy świetnych pracowników, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, nastawieniu na sukces i pasji wspólnie pracują nad rozwijaniem firmy. Jednocześnie nie boimy się sprawdzać samych siebie: na przykład w ramach strategii THIMM 2030 ciągle rozwijamy naszą markę. Jestem pewien, że dzięki nowemu ukierunkowaniu na markę będziemy w stanie jeszcze bardziej zachwycić pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Również dzięki naszemu pakietowi inwestycyjnemu tworzymy optymalne warunki do cyfrowego i zrównoważonego rozwoju naszej firmy, dzięki czemu będziemy innowacyjnym i niezawodnym partnerem dla naszych klientów także w przyszłości”. 

Infografika 2023
Unternehmenszentrale in Northeim

O Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji artykułów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory) oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania Thimm pomagają klientom wyróżnić się wśród konkurencji na rynku i zindywidualizować ofertę. To rodzinne przedsiębiorstwo w ramach swojej Wizji Zrównoważonego Rozwoju 2030 przewiduje wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne i szuka odpowiednich środków zaradczych. Dewizą Grupy Thimm jest oferowanie klientom zawsze najlepszego rozwiązania. To silne ukierunkowanie na klienta jest siłą napędową innowacyjności i pionierskiego ducha firmy. W tym celu Thimm konsekwentnie inwestuje w rozszerzenie swojej obecności na rynku oraz w przyszłościowe technologie. Założone w 1949 roku przedsiębiorstwo rodzinne zatrudnia obecnie około 2500 pracowników w 13 zakładach w Niemczech, Francji, Polsce, Rumunii i Czechach, a jego roczny obrót w 2022 roku wyniósł około 723 mln euro.

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 128.81 KB
JPG - 72 dpi 300.09 KB
JPG - 300 dpi 1.22 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 1.39 MB

Czy masz jakieś pytania dotyczące tej informacji prasowej?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl