Výroční tisková zpráva 2023

Fiskální rok 2022

Northeim, 3. dubna 2023 

Skupina Thimm v roce 2022 výrazně zvyšuje obrat a nastavuje kurz pro dlouhodobý firemní úspěch

  • Zaměření na zákazníka: úspěšná orientace na spotřební průmysl a e-commerce
  • Vize digitalizace: „Internet of Packs“ posouvá digitalizaci dodavatelského řetězce na vyšší úroveň
  • Ekologická udržitelnost: prozíravě připraveni na budoucnost


Northeim, 3. dubna 2023 – Skupina THIMM úspěšně uzavřela hospodářský rok 2022. Obrat vzrostl na 723 milionů eur, EBITDAR na 105 milionů eur. Počet zaměstnanců poklesl v důsledku prodeje THIMM Packaging Systems na celkových 2 425 včetně 103 učňů. Podíl vlastního kapitálu vzrostl na 46 % a pro rodinný podnik představuje pevný základ pro budoucnost.

Kornelius Thimm, generální ředitel skupiny THIMM, zdůrazňuje: „Navzdory extrémnímu nárůstu cen našich surovin a vysoké nejistotě na odbytových trzích se nám podařilo výrazně zvýšit celkový výsledek společnosti. Prodej divize průmyslových obalů doprovázený orientací na naše zákazníky v sektoru spotřebního zboží vedly v uplynulém hospodářském roce k celkově dobrému výsledku. To je důležitým základem pro realizaci investičního programu oznámeného v loňském roce. Tímto investičním programem v hodnotě 400 milionů eur vytváříme předpoklady pro úspěšnou realizaci naší strategie růstu „THIMM 2030“.“ K 1. červenci 2022 nahradil ve funkci generálního ředitele skupiny THIMM v rámci generační obměny dlouholetého jednatele Mathiase Schliepa Kornelius Thimm.

Maximální zaměření na průmysl spotřebního zboží

„Již několik let pozorujeme silnou poptávku po inovativních a udržitelných obalových řešeních, zejména pro zboží každodenní spotřeby a pro přepravní obaly v oblasti e-commerce. Tuto oblast považujeme za naši klíčovou kompetenci a v uplynulém roce jsme jí naši společnost důsledně přizpůsobili,“ vysvětluje Kornelius Thimm. V kontextu tohoto zaměření prodala skupina THIMM v červenci 2022 svou obchodní divizi pro průmyslové obaly THIMM Packaging Systems japonské skupině Rengo. V rámci divize pracovalo 1075 zaměstnanců v 8 pobočkách v Německu a Česku.

Odvětví vlnité lepenky bylo v důsledku koronavirové pandemie už tak pod velkým tlakem a ruská válka na Ukrajině v roce 2022 přinesla další velké výzvy na trhu. To vedlo k enormnímu nárůstu cen, zejména v odvětví energetiky a u nejdůležitější suroviny, vlnité lepenky. Zvýšení cen, které bylo nutné ke kompenzaci nákladů, znamenalo výrazné zvýšení obratu v divizi THIMM pack'n'display. V důsledku rostoucí inflace a z ní plynoucí neochoty spotřebitelů utrácet však tržby v této divizi klesaly stejně jako v odvětví vlnité lepenky.

Důsledné zaměření skupiny THIMM na digitální tisk vedlo v divizi Christiansen Print k nárůstu prodeje v oblasti digitálního tisku o přibližně 12 %. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěl i rozvoj nových oblastí použití.

Rozsáhlé investice v náročné situaci na trhu

Navzdory napjaté situaci na trhu začala společnost THIMM v loňském roce s realizací investičního balíčku. V roce 2022 investovala skupina společností celkem přibližně 33 milionů eur do masivního rozšíření všech závodů doma i v zahraničí a do digitalizace a automatizace výrobních procesů. V českém závodě na výrobu vlnité lepenky ve Všetatech například společnost THIMM nainstalovala novou lepičku klopových krabic v hodnotě tří milionů eur, na které se od nynějška plně automaticky skládají a lepí udržitelné obaly z vlnité lepenky. O novou lepičku na klopové krabice za více než čtyři miliony eur bylo doplněno i lepicí centrum ve Wörrstadtu. Díky tomuto rozšíření se závod dále rozvíjí na specializovanou pobočku se zaměřením na spotřební zboží. V Northeimu dále THIMM uvedl do provozu linku za pět milionů eur, která stanovuje nové standardy kvality v dalším zpracování vlnité lepenky. Nejnověji dal výrobce obalů zelenou investici do nového digitálního tiskového stroje od společnosti HP v hodnotě 20 milionů eur, který má být instalován v závodě v Alzey a jehož uvedení do provozu je naplánováno na první čtvrtletí roku 2024.

Vize digitalizace „Internet of Packs“

Pořízením druhého digitálního tiskového stroje pro předtisk rolí společnost důsledně sleduje svou strategii digitalizace. HP PageWide T1195i Press je dalším vývojem zařízení instalovaného v závodě Ilsenburg. Společnost THIMM tím reaguje na požadavky zákazníků: „Náš cíl: žádné průběžné doby pro výrobu obalů a displejů, žádná minimální množství objednávek, žádné dodatečné náklady v dodavatelském řetězci, a to vše v rámci ekologicky udržitelného výrobního procesu,“ popisuje Kornelius Thimm. Rozšíření předtisku vidí jako konkurenční výhodu: „Zvýšená kapacita díky novému digitálnímu tiskovému stroji nám umožní výrazně redukovat přímý tisk na našich dokončovacích strojích a dosáhnout tak vyšších rychlostí chodu pro vyšší produktivitu. Instalace druhého zařízení je navíc rozhodujícím milníkem naší strategie digitalizace: jeho prostřednictvím tak poháníme digitalizaci celého dodavatelského řetězce i mimo obalový průmysl.“ Vizí, kterou tím naše společnost sleduje, je „Internet of Packs“ – tedy propojení strojů nebo předmětů v obalovém managementu analogicky k Internet of Things, internetu věcí. Pořízením nového digitálního tiskového stroje udělal podnik směrem k této vizi rozhodující krok.

Připraven na udržitelnou budoucnost

Kromě digitalizace se výrobce obalů nadále zaměřuje na ekologickou udržitelnost. Kornelius Thimm uvádí: „Jako odpovědný rodinný podnik se staráme o společnost a životní prostředí. Proto jsou uvážené a udržitelné kroky naší společnosti důležitější než kdy jindy. Jako dlouhodobý cíl jsme si tedy stanovili uhlíkově neutrální výrobu a v současné době pracujeme na plánu její realizace.“ THIMM se přitom opírá o iniciativu Science Based Targets: ta představuje osvědčené postupy pro snižování emisí a pro jednotlivé společnosti definuje individuální cíle pro uhlíkovou neutralitu v souladu s vědeckými poznatky o klimatu. „Zaměřujeme se na opatření, která umožňují uhlíkově neutrální výrobu. V této souvislosti jsme již na konci roku 2022 nainstalovali na střechu továrny v rumunském Sibiu fotovoltaický systém. Zde získáváme zkušenosti s alternativní výrobou elektřiny pro naši výrobu vlnité lepenky – i pro budoucí investice." Transparentní přehled všech aktivit v oblasti udržitelnosti poskytuje nová prezentace ukazatelů společnosti zveřejněná v březnu 2023.

Navzdory přetrvávajícím výzvám je Kornelius Thimm optimistický: „Jsme si vědomi napjaté situace na trhu a pokud jde o vývoj prodeje a nákladů, i v letošním roce se připravujeme na pokračující nejistotu. Přesto předpokládáme stabilní vývoj výsledků. Náš rodinný podnik je dobře vybaven: máme skvělé zaměstnance, kteří svou kvalifikací, orientací na úspěch a vášní společně posouvají podnik kupředu. Zároveň se nebojíme přehodnocovat vlastní strategie a cíle: V rámci strategie „THIMM 2030“ například v současné době dále rozvíjíme naši značku. Jsem si jistý, že s novou koncepcí značky budeme ještě více inspirovat zaměstnance, zákazníky i partnery. Díky našemu investičnímu balíčku také vytváříme optimální podmínky pro digitální a udržitelnou pozici naší společnosti, a tím i pro to, abychom byli i v budoucnu inovativním a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky."

Infografika 2023
Unternehmenszentrale in Northeim

O společnosti THIMM

Společnost THIMM Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje) a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost THIMM svým zákazníkům s tím, aby se na trhu odlišili a individualizovali. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina THIMM si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 v současné době zaměstnává přibližně 2 500  zaměstnanců v 13 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2022 dosáhl ročního obratu přes 723 milionů eur. 

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 124.72 KB
JPG - 72 dpi 300.09 KB
JPG - 300 dpi 4.54 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz