Ekoznačky na obalech a displejích – proč by neměly chybět?

Aktuality | 11.04.2022

Ekoznačky poskytují informace o tom, jaké materiály byly použity při výrobě obalu nebo displeje a jaké ekologické vlastnosti surovin, materiálů nebo recyklace jsou s nimi spojeny. Ekoznačky a ekoštítky mohou být symboly nebo loga.

Využijte pro komunikaci uznávané ekoznačky!

Použitím ekoznaček můžete svým zákazníkům ukázat, že váš obal nebo displej má zvláštní ekologické výhody.

Aktuálně se používají různé ekoznačky. THIMM používá mezinárodně srozumitelné ekoznačky:
•    Symbol recyklace (Möbiova páska)
•    Recyklační kód PAP 20
•    Symbol RESY
•    Logo FSC®
•    Pečeť THIMM zelená elektřina

Bližší informace o každé z těchto ekoznaček najdete zde.