V hlavní roli průmysl spotřebního zboží

Northeim, 24. Květen 2022

V hlavní roli průmysl spotřebního zboží: výrobce obalů Thimm prodává oblast průmyslového zboží japonské společnosti Rengo Group

Northeim, 24. květen 2022 – Skupina THIMM se sídlem v dolnosaském Northeimu bude v příštích letech svůj rodinný podnik důsledně orientovat na průmysl spotřebního zboží. Za tímto účelem plánuje společnost THIMM v následujících pěti letech – jak jsme nedávno informovali – investice ve výši 400 milionů eur do automatizace, digitalizace, modernizace a rozšíření všech poboček. „Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší řešení,“ říká Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM. „Díky naplánovaným investicím a našim kompetencím v oblasti spotřebního zboží budeme i v budoucnu předním poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží.“

V rámci dlouhodobého strategického rozvoje prodává společnost pobočku THIMM Packaging Systems, a tím oblast průmyslového zboží, japonské skupině Rengo s celosvětovou působností. S více než 100 pobočkami v Severní Americe, Evropě a Asii je Rengo největším dodavatelem obalů v Japonsku. V Německu patří k síti Rengo společnost Tricor Packaging & Logistics AG s hlavním sídlem v Bad Wörrishofenu. Tricor je dlouholetým partnerem společnosti THIMM. Pro další fázi růstu v oblasti průmyslového zboží se požadavky trhu rychle změnily, zejména v automobilovém průmyslu. Abychom mohli v této oblasti dále růst, je nezbytné vytvořit globální výrobní a distribuční strukturu. „S ohledem na globální expanzi tak pro THIMM Packaging Systems ve spojení se specialistou na průmyslové zboží Tricor vidíme nejlepší perspektivy pro podnik a zaměstnance. Výborně se doplňují.“, říká Mathias Schliep. Společnosti THIMM a Tricor jsou partnery již mnoho let.

Společnosti se dohodly, že výši prodejní ceny nebudou zveřejňovat. Převzetí proběhne po schválení Spolkovým kartelovým úřadem, které se očekává v průběhu příštích týdnů. Dosavadní oblast průmyslového zboží skupiny THIMM patřila k rodinnému podniku od roku 1993 a v uplynulém roce dosáhla obratu ve výši 187 milionů eur (27 procent). Společnost THIMM Packaging Systems zaměstnává 1 075 zaměstnanců v osmi pobočkách v Německu (7) a v České republice (1).

Mathias Schliep: „Prodej nám poskytuje další prostředky, které umožní novou, nezávislou strategii financování ambiciózního rozvoje obchodu se spotřebním zbožím. Do roku 2030 plánujeme náš obrat ještě zdvojnásobit.“ THIMM jako nezávislý rodinný podnik kromě inovací a trvalé udržitelnosti sleduje i nadále vývoj na trhu: další vývoj udržitelných obalových řešení pro oběhové hospodářství je stále důležitější. V důsledku nadprůměrného růstu e-commerce a rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) roste také potřeba firmy v oblasti výrobních a skladovacích kapacit. Za tímto účelem společnost THIMM masivně rozšiřuje své závody, modernizuje strojový park a důslednou digitalizací a automatizací se připravuje na budoucnost. To se týká všech poboček skupiny THIMM. Výrazně by se měly rozšířit také kapacity v oblasti digitálního tisku. V centru pozornosti je při vývoji nových řešení udržitelná klíčová kompetence společnosti THIMM v oblasti vlnité lepenky a inovační síla. Mathias Schliep dodává: „Všechno dohromady odráží rostoucí poptávku po udržitelných obalových řešeních a podporuje naši strategickou cestu odpovědného využívání zdrojů v recyklačním oběhu.“

O společnosti THIMM

Společnost THIMM Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost THIMM svým zákazníkům s tím, aby se na trhu odlišili a individualizovali. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina THIMM si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává v současné době více než 3 300 zaměstnanců v 21 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2021 dosáhl ročního obratu přes 698 milionů eur.

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 224.06 KB
JPG - 72 dpi 80.57 KB
JPG - 300 dpi 775.69 KB
JPG - 300 dpi 757.48 KB
JPG - 72 dpi 141.45 KB
JPG - 300 dpi 1.45 MB
JPG - 72 dpi 125.62 KB
JPG - 300 dpi 545.58 KB
JPG - 72 dpi 64.32 KB
JPG - 300 dpi 1.40 MB
JPG - 72 dpi 127.56 KB
JPG - 300 dpi 865.69 KB
JPG - 72 dpi 98.07 KB
JPG - 300 dpi 858.85 KB
JPG - 72 dpi 91.11 KB
JPG - 300 dpi 699.81 KB
JPG - 72 dpi 82.01 KB

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz