Thimm stawia na prąd ze źródeł odnawialnych

Northeim, 26. Luty 2021

Thimm stawia na prąd ze źródeł odnawialnych

Northeim, 26. Luty 2021 – Firma rodzinna Thimm w przyszłości będzie zaopatrywać się w energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Przestawienie wszystkich zakładów Thimm na neutralny klimatycznie prąd ekologiczny planowane jest w 2021 r. Dzięki temu firma zmniejszy w przyszłości emisję CO2 o ponad 30 proc. Prąd neutralny pod względem emisji CO2 jest pobierany głównie z elektrowni wodnych.

 

Planuje się przejście na prąd ekologiczny we wszystkich zakładach produkcyjnych i placówkach biurowych. W ten sposób kładzie się rosnący nacisk na zrównoważony charakter wykorzystania zasobów w całej grupie przedsiębiorstw. Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm, w następujący sposób wypowiada się na ten temat: „Nasze papierowe rozwiązania opakowaniowe opierają się od dawna na surowcach odnawialnych i nadają się w całości do recyklingu. Cieszymy się, że dzięki planowanej zmianie będziemy pozyskiwać prąd neutralny klimatycznie do produkcji naszych opakowań. Dzięki temu nasze opakowania będą w bilansie klimatycznym jeszcze bardziej ekologiczne, co przyspieszy nasze dążenie do zmniejszenia śladu węglowego CO2".

 

Grupa Thimm już przed laty postawiła na efektywność energetyczną w zakładach: W 2013 roku pierwsze zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat według normy DIN EN ISO 50001 i w ten sposób zostały włączone w realizację zadania ciągłego doskonalenia energooszczędnych działań. „Przejście z szarego prądu na zielony to logiczna konsekwencja naszych dotychczasowych działań“ – kontynuuje Schliep. „Nasza nowa koncepcja energetyczna, zintegrowana aktualnie ze strategią przedsiębiorstwa, definiuje mierzalne cele energetyczne. W ten sposób dbamy o ekologiczne wykorzystania surowców“.

 

Zużycie prądu w Grupie Thimm wynosiło ostatnio 54 350 000 kilowatogodzin. W ciągu ostatnich czterech lat zużycie wzrosło o 4,2% – proporcjonalnie znacznie mniej w stosunku do rosnącej wydajności produkcyjnej. Schliep dodaje: „Nasze inwestycje w nowoczesne technologie i innowacyjne zakłady produkcyjne przynoszą na tym polu efekty. Już w perspektywie średnioterminowej prowadzą one do oszczędności energii. Szacujemy, że przejście na prąd ekologiczny pozwoli nam w przyszłości zredukować 19 131 ton dwutlenku węgla rocznie“.

 

W zależności od dostępności regionalnej prąd ekologiczny dla niemieckich zakładów jest pobierany z elektrowni wodnych. Zakłady Thimm we Francji i Europie Wschodniej planują realizację tego zadania za pośrednictwem lokalnych dostawców energii elektrycznej, które wydadzą niezbędne oznaczenia certyfikatów ekologicznych. 

 

Schliep stwierdza na koniec: „Sukcesy gospodarcze i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w Thimm są mocno ze sobą powiązane. Poza wyzwaniami ekologicznymi skupiamy naszą uwagę na przyszłych wyzwaniach ekonomicznych i społecznych. W ten sposób dostarczamy najlepsze rozwiązania również tym klientom, którzy stawiają wyższe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rodzinne stale działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej strategicznej wizji“.

Mathias Schliep

Informacje o Grupie Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych kompozytów materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania Thimm pomagają klientom wyróżnić się od konkurencji na rynku i zindywidualizować ofertę.  W tym celu to rodzinne przedsiębiorstwo przewiduje i rozwiązuje wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w swojej Wizji Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dewizą Grupy Thimm jest oferowanie klientom zawsze najlepszego rozwiązania. To silne ukierunkowanie na klienta jest siłą napędową innowacyjności i pionierskiego ducha firmy. W tym celu konsekwentnie inwestujemy w rozszerzenie naszej obecności na rynku oraz w przyszłościowe technologie. Założona w 1949 roku firma rodzinna zatrudnia obecnie ponad 3400 pracowników w 21 lokalizacjach w Niemczech, Francji, Polsce, Rumunii i Czechach oraz wygenerowała w 2019 roku obroty w wysokości 623 milionów euro.

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 213.46 KB
Logo zielonej energii elektrycznej
JPG - 72dpi 26.08 KB
Logo zielonej energii elektrycznej
39.28 KB
Mathias Schliep
JPG - 72dpi 231.15 KB
Mathias Schliep
JPG - 300dpi 754.55 KB

Mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl