Návod na sestavení Vánočního lesa

Váš Vánoční les jsme v THIMM vyrobili díky nejmodernějším technologiím digitálního tisku a laserového výseku. Digitální technologie jsou v obalovém průmyslu převratné technologie, které šetří čas, náklady a designérům otevírají další prostor jejich kreativitě. Laserový výsek dokáže vyříznout konstrukce z vlnité lepenky, které byly doposud jen obtížně vyrobitelné a nebo nerealizovatelné.

Více o digitálním laserovém výseku se dozvíte zde.

Naše kreativní a nápaditá obalová řešení můžete sledovat na našich sociálních sítí - LinkedInInstagramfacebook nebo na našich internetových stránkách.

 

We at THIMM have produced your Christmas forest using the latest digital printing and laser cutting technologies. Digital technologies are revolutionary in the packaging industry, saving time, costs and opening up more space for designers to be creative. Laser cutting can cut corrugated cardboard structures that were previously difficult or impossible to produce.

 

You can follow our creative and imaginative packaging solutions on our social media channels - LinkedIn, Instagram, facebook